3, 2, 1…Stap TALENTvol de toekomst in #taal #ontdek #reis : Het rondreizend boek

By 12 januari 2020Basisschool

In het kader van bovengenoemd thema kregen de leerlingen van het zesde leerjaar de opdracht het begin van een verhaal te schrijven dat door de leerlingen van de andere klassen van onze lagere school zal vervolgd worden.

Het verhaal kreeg als titel ‘Het gekke experiment’.
Het verhaal ontstond door de samenwerking van alle leerlingen van L 6. Iedereen zette zijn/haar talent in : fantaseren, schrijven, toneelspelen, vertellen, voorlezen, tekenen, samenwerken,…
Het werd een leuke activiteit dat een hoogtepunt kreeg in de turnzaal  waar ze het verhaal brachten voor alle andere jongens en meisjes van onze school.
Tot slot dansten we allen samen op het themalied van dit jaar.