Ouderraad Basisschool DRIESTAP:

Iedere ouder is maximaal betrokken en welkom om mee te denken en mee te doen!  
Onze missie….. Samen school maken, daar gaan we voor!
‘Samen’ omvat leerlingen, ouders, leerkrachten, directie, bestuur, omgeving,…. Waarom willen we dat ? Via een maximale betrokkenheid van iedereen willen we een voldoende groot draagvlak creëren. De ouders dragen mee de beleving op school en samen blazen we elk schooljaar  nieuw leven in. Wij willen daarom o.a. een informatiekanaal zijn tussen alle ouders en de school en omgekeerd. Wij informeren de ouders over het schoolproject via de website van de school, tijdens openklas-dagen,… en koppelen ideeën, bezorgdheden, … van ouders terug naar de schooldirectie en het leerkrachtenteam. Bovendien organiseren en ondersteunen wij schoolbrede activiteiten op gebied van ontspanning, cultuur en educatie, als aanvulling op het schoolproject.

De handen uit de mouwen…..
Elk jaar zijn er, voor en achter de schermen, een heleboel ouders in de weer om het reilen en zeilen op school te ondersteunen. Zo steekt de ouderraad de handen uit de mouwen bij het schoolfeest, … Op woensdag zorgen een aantal (groot)ouders (het fruitteam) voor vers fruit en met Carnaval wordt er zelfs een heus carnavalsbal georganiseerd voor de kinderen. Jaarlijks organiseren wij ook een spaghettidag in het begin van het schooljaar. De opbrengst hiervan wordt gebruikt om de schoolreizen de noden van de school op dat moment te financieren. Maar ook speeltuigen en de waterfonteintjes op de lagere school werden dankzij deze opbrengsten in het verleden aangekocht. Elk jaar steekt de ouderraad ook een leuke jaarkalender in elkaar waarvan de opbrengsten integraal gaan naar de bos- en zeeklassen van de oudste leerlingen. Zo werd er tijdens de opening van de lagere school door de  ouderraad vijftien tablets geschonken. Zij zullen in combinatie met de digitale borden en Chromebooks in de school leerkrachten en kinderen in staat stellen om binnen de leer- en leeftrajecten de wijde wereld binnen de klas te halen. Zo werd het schooljaar 2013-2014 afgesloten met een schenking voor het inrichten van de schitterende nieuwe bibliotheek.

Ouderbetrokkenheid, hoe zien we dat?
Doordat je zoon of dochter naar onze school gaat, ben je sowieso al ‘betrokken’. Daar kan je op vele manieren iets positiefs mee doen zoals; meedenken, meepraten, meebeslissen en meedoen. Hoe kan dat? Je kan bijvoorbeeld als voorleesmama helpen tijdens de jeugdboekenweek, chauffeur zijn om de kinderen naar een theatervoorstelling te brengen,  ideeën aanbrengen rond verkeersveiligheid, fotograaf zijn tijdens het schoolfeest, mee de schoolkalender vorm geven, meedenken rond de ouderwerking op school, aktief deelnemen aan werkgroepen met ouders en bestuur, … Er zijn zoveel mogelijkheden om zoveel talenten een kans te geven! Ons motto: veel kan, niets moet!

Wil je jouw talent delen met ons?
Graag!
Je kan ons contacteren via volgende manieren:
– je spreekt ons aan;
– je stuurt ons een e-mail: ouderraad

Elk kind ontwikkelt met sprongen, zoekend naar zijn eigen ritme…

Bestuur

Voorzitter:

Kim PANNEMANS ,
Eisdenweg, 139, 3630 Maasmechelen
0478/499741, ouderraaddriestap@driestap.be

Ondervoorzitter: Sebbe LECOCQ

Penningmeester: Vivian JONGEN

Secretaris: Mirella REYNAERT

Leden:

Anniek MERLO
Marleen SMEETS
Kim DRIESSEN
Iris DOLMANS
Stephanie REISZ
Wendy DESADELEER
Bob GERITS
Mathijs DEBOIS
Katrien COENEN
Annique GEERKENS