VCLB Maasland

Onze school werkt samen met het Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding Maasland.
U kan bij het CLB terecht met alle vragen over onderwijs en opvoeding. Om een goede dienstverlening te bieden heeft dit CLB twee afdelingen, één in Maaseik en één in Maasmechelen.
De directeur van het CLB is Marina Vandermeulen. Onze school werkt samen met de CLB-afdeling Maasmechelen. Daar staat een team van deskundigen met een verschillende opleiding ter beschikking van de leerlingen en de ouders, de leerkrachten en de school.

Het CLB-team voor onze school is samengesteld uit:

  • Dr Liesbeth Diliën , schoolarts
  • Sara Haccuria , verpleegkundige
  • Chris Lambrigts , psycholoog
  • Daniëlla Pierini, maatschappelijk werkster

Ouders zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan:

  • de begeleiding van kinderen die spijbelen. Als de betrokken ouders niet ingaan op de initiatieven van het centrum, meldt dit centrum dit aan de door de Vlaamse regering aangeduide instantie.
  • collectieve medische onderzoeken en/of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten.

Hebben ouders bezwaren tegen een bepaalde arts van het CLB, dan kan in overleg een andere arts worden aangeduid. In dat geval zijn de kosten ten laste van de ouders. Als een leerling van school verandert, is het CLB dat de vorige school begeleidt, ervoor verantwoordelijk dat het CLB-dossier de leerling volgt.
Er is geen toestemming van de ouders vereist om een multidisciplinair dossier over te dragen. De  heer Symkens Eddie is de contactpersoon voor de school. Als u op een ander moment een gesprek wenst met de CLB-medewerkers, kan dit – na afspraak – in de school of in het centrum zelf.

Afspraken kan u maken via de school of rechtstreeks via het CLB. Het vrij CLB Maasland is elke werkdag open van 8.30 tot12.00 en van 13.00 tot 17.00 uur, met uitzondering van maandagnamiddag. Indien er zich een geval van hersenvliesontsteking en/of bloedvergiftiging door meningokokken voordoet, zal de CLB-arts in overleg met de gezondheidsinspectie de nodige maatregelen treffen. Dit kan bestaan uit het geven van informatie en/of het toedienen van het noodzakelijke antibioticum in de school zelf. Om dit snel te kunnen doen worden de ouders niet meer vooraf gecontacteerd en om toestemming gevraagd. Indien u hiermee niet akkoord gaat, moet u dit melden aan de CLB-arts.

Vrij CLB-Maasland
Deken Bernardstraat 4
3630 Maasmechelen
Tel. 089 77 97 30
Fax:089 77 97 31
E-mail: maasmechelen@vclblimburg.be