Beste ouders,
Beste toekomstige Driestappers,

We hebben alvast voor 2020 – 2021 de vrije plaatsen in onze school opgelijst.
Het overzicht met de inschrijfperiodes vindt u in een volgende bijdrage.

Van harte,

Rik Schreurs
Directeur Basisschool Driestap