Naam

Eén naam, ontstaan uit een idee van een gezin/kleuter uit de eerste kleuterklas, die werd gekozen omdat hij uniek en veelzeggend is!


Uniek, want dit is toch een eigenschap die we hoog in het vaandel dragen als school. Elk kind is uniek, heeft zijn persoonlijke krachten en sterktes en moet ook op een unieke manier zijn inbreng kunnen doen.

DRIE en STAP, TWEE delen in een naam, een unieke naam die vele betekenissen in zich draagt, veel stapstenen kan toedragen door alle kinderen die in onze school zullen opgroeien tot goede individuen met hun nodige kwaliteiten en krachten …

Opvoeden

Op DRIESTAP willen we onze kinderen in wederzijds respect opvoeden tot fijne mensen. We willen voortdurend waakzaam zijn om ieder kind met zijn eigen mogelijkheden vooruit te helpen, nieuwe stappen te doen zetten, zijn weerbaarheid te verhogen en zelf verantwoordelijkheid te leren opnemen.  

We staan stil bij wat kinderen moeten leren om op te groeien tot ‘goede’ mensen. De uniekheid van elk kind staat voorop. 
Diversiteit is dan ook een tweede belangrijke pijler die we als school hoog in het vaandel dragen. 

We zijn ervan overtuigd dat elk kind apart is en op zijn eigen manier kan groeien, mag stappen zetten op zijn tempo en met zijn mogelijkheden.

Het aanbod

Doorheen ons aanbod brengen we kinderen in contact met alle componenten van de cultuur. Ons aanbod is gericht op de harmonische ontwikkeling van de totale persoon: hoofd, hart en handen. 

Daarvoor durven we de nadruk leggen op een positief opvoedingsklimaat en degelijk onderwijs met de nadruk op kennen, kunnen en zijn! 

En hiermee is onze overstap gemaakt naar onze DRIE, want meermaals is er verwantschap met kernaspecten uit de visie van onze school die zich doortrekt in tal van thema’s. 
We staan voor een leer/leef/geloofsgemeenschap als basisschool.