Afwezigheden op de kleuterschool

In het kleuteronderwijs moeten afwezigheden, gelet op het feit dat er geen leerplicht is, niet gewettigd worden door medische attesten.
Kleuters zijn niet onderworpen aan de leerplicht.

Voor de 5-jarige kleuters in het kleuteronderwijs geldt een leerplicht van minstens 290 halve dagen. Indien deze 290 halve dagen niet bereikt zijn, zal de klassenraad beslissen of de kleuter al dan niet naar het 1ste leerjaar zal gaan. Het is belangrijk dat kleuters regelmatig naar school komen. Kinderen die activiteiten missen lopen meer risico om te mislukken en raken minder goed ge√Įntegreerd in de klasgroep. We verwachten dat de ouders ook de afwezigheden van hun kleuter onmiddellijk melden omwille van veiligheidsoverwegingen. 
TERUG
HOME