Instapdata voor kleuters

Kleuters tussen 2,5 en 3 jaar worden toegelaten in het kleuteronderwijs
op vastgelegde instapdata (zie kader).
De instapdata kan je eenvoudig berekenen op de volgende website:
 
https://onderwijs.vlaanderen.be/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter
 
Een kleuter die de leeftijd van 3 jaar heeft bereikt, kan na inschrijving op iedere dag van het schooljaar 
instappen zonder rekening te houden met de instapdata.