Er is een tijd voor alles...

Ook voor de les. 
Probeer dus steeds tijdig op school te zijn! 

De lessen in de lagere school beginnen om 08.25 uur en duren tot 12.05 uur
en hervatten om 13.15 uur tot 15.00 uur

De dag in de kleuterschool start om 08.35 uur en duurt tot 12.15 uur
en van 13.25 uur tot 15.10 uur. 


De schoolpoorten zijn geopend vanaf 08.10 uur en vanaf 12.50 uur. 
Er is vanaf dan toezicht voorzien tot de aanvang van de lessen. 
Gelieve de kinderen niet vroeger (maar toch op tijd) naar school te sturen. 

In de lagere school nemen de leerlingen afscheid aan de poort. 
In de Dreef nemen de kleuters afscheid aan het kleine poortje op de speelplaats. 

Toch te laat

Te laat komen stoort het klasgebeuren, ook in de kleuterklassen.
Ouders zien er op toe dat hun kinderen thuis op tijd vertrekken.
De klastitularis registreert de afwezigheid.
De overheid voert hierop controle uit via de verificatiedienst.

Bij herhaaldelijk te laat komen wordt via een brief, een persoonlijk contact of tussenkomst van het CLB, met de ouders contact opgenomen om dit probleem bij te sturen.